Firmy reklamowe Łódź

Z inicjatywy byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, ponad osiemnastomiesięcznym okresie legislacyjnym uchwalona została ustawa o ochronie krajobrazu. Zmieniła ona aż dziesięć aktywnych już aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym. Należą do nich między innymi: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o drogach publicznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa - prawo ochrony środowiska. Ustawa ta, zwana krajobrazową wprowadza wiele nowych pojęć oraz systematyzuje już te istniejące. I tak reklama, zostaje zdefiniowana w artykule 4, punkcie 23 ustawy o drogach publicznych. Takie terminy jak: tablica reklamowa, urządzenie reklamowe i szyld zdefiniowane są w artykule 2, odpowiednio w punktach: 16b, 16c i 16d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chociaż proces ustawodawczy trwał ponad półtora roku nie zostało wprowadzone pojęcie bilblbordu czy też zakwalifikowanie go, do którejś z powyższych kategorii. Mało tego, samo pojęcie krajobrazu, wydaje się niezbyt dopracowane i niejednoznaczne. A winno być ono spójne i czytelne, ze względu na szczególną ochronę jaką nad nim ustawa ta wprowadziła. Pośrednio ustawa ta nakłada na firmy reklamowe Łódź, i w każdej innej miejscowości, a nawet wiosce nowe obowiązki. Muszą one już nie tylko umieć zaprojektować, zrealizować i zamontować szeroko rozumiane obiekty reklamowe, ale także obligatoryjnie od 10 września 2015 roku (bo z tym właśnie dniem wchodzi w życie), znać dokładnie lokalne przepisy tego powszechnie obowiązującego aktu prawnego, jak i innych przepisów prawnych, uchwalonych w oparciu o nią. Przede wszystkim kluczowa jest orientacja w zasadach i warunkach umiejscawiania tychże obiektów w przestrzeni publicznej, by nie narazić siebie oraz swoich klientów na konieczność ponoszenia dotkliwych finansowo sankcji za nielegalne reklamy. I tak kary za bezprawne reklamy wynosić będą czterdziestokrotność opłat reklamowych, i będą powiązane ze stawkami uchwalanymi przez gminy. Do ich uregulowania będą obowiązane podmioty, które takową reklamę umieściły. A jeżeli ich identyfikacja nie będzie możliwa, wówczas do odpowiedzialności pieniężnej pociągnięci zostaną właściciele nieruchomości, na których znajdą się takie reklamy.

Formularz kontaktowy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ