Banery reklamowe mają zastosowanie głównie zewnętrzne.

Dużą zaletą tego rozwiązania jest łatwość montażu i niski koszt produkcji reklamy wielkoformatowej.

Banery oczkowane po obwodzie są najtańszą formą reklamy zewnętrznej. Mogą być montowane bezpośrednio do elewacji lub przy użyciu systemów napinających.

Inny wariant to banery montowane na ramie napinającej. W tym przypadku relacja ceny do powierzchni reklamowej jest najkorzystniejsza.

Grafika wykonywana jest w technice druku cyfrowego. Z projektu wykonanego według wytycznych lub powierzonego przez zamawiającego. W celu wydłużenia żywotności stosuje się laminat płynny lub druk na banerach powlekanych.

W celu poprawy widoczności banery mogą być oświetlone projektorami LED.

Nie zawsze istnieje możliwość montażu bezpośrednio do elewacji budynku. W takich sytuacjach wykonujemy konstrukcje nośne. Mogą być to ramy wolnostojące lub zamontowane na dachu, związane z gruntem lub obciążone prefabrykatami betonowymi.

Do tej kategorii można również zaliczyć wydruki na siatce MESH. To rozwiązanie stosowane jest gdy reklama zasłania okna. Perforowany nośnik przepuszcza światło podobnie do folii One Way Vision, co nie powoduje całkowitego zaciemnienia pomieszczeń. Siatki montujemy również w przypadkach gdy reklama ze względu na rozmiary lub usytuowanie jest podatna na wiatr. W takiej sytuacji perforacja lub specjalnie nacięcia zmniejszają stawiany przez nią opór. Co za tym idzie nośnik ma większą odporność nawet na huraganowe podmuchy wiatru.

Opcjonalnie dodawane jest oświetlenie LED.

Opiniowanie rozwiązań plastycznych w Łodzi w zakresie urządzeń reklamowych, iluminacji i oświetlenia oraz ogrodów letnich znajduje się w gestii Zespołu Plastyka Miasta, działającego w ramach Biura Architekta Miasta, reprezentującego Departament Strategii i Rozwoju. Od 10 września 2015 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie krajobrazu skończyła się era samowolnego sytuowania wszelkich obiektów reklamy, takich jak takich jak: szyldy, tablice informacyjne i reklamowe. Nawet zamawiając przykładowo banery reklamowe Łódź warto zwrócić uwagę, czy umieszczenie go w wybranym miejscu nie naruszy obowiązujących zasad estetyki i ładu przestrzeni publicznej. Składając w Urzędzie Miasta wniosek o wydanie opinii plastycznej poza oczywiście danymi osobowo – adresowymi podmiotu wnioskującego, należy określić czy dotyczyć ma ona reklamy mocowanej ma obiekcie, czy reklamy wolnostojącej czy też kolorystyki elewacji budynku. Należy do niego załączyć kolorowy projekt plastyczny, aktualne fotografie lokalizacji, zwymiarowany schemat techniczny, zatwierdzony przez uprawnioną osobę, mapę lokalizacyjną, zgodę właściciela tudzież zarządcy nieruchomości, ewentualnie inne załączniki, którym może być upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora czy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.