Tablice i szyldy reklamowe to jedna z najczęściej stosowanych form promocji firmy i informacji wizualnej.

Oferujemy bardzo wiele rozwiązań w tym zakresie.

Wykonujemy tablice i szyldy reklamowe w dowolnym rozmiarze i kształcie, jedno i dwustronne, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Do bardzo dużych formatów stosujemy siatkę mesh lub tkaninę winylową – baner.

W mniejszych wymiarach oferujemy blachę ocynkowaną, blachę aluminiową lub płytę kompozytową typu didond.

Produkujemy również nietypowe tablice i szyldy ze szkła, drewna, metali kolorowych lub innych rzadko stosowanych materiałów.

Grafikę wykonujemy z własnych projektów lub powierzonych. Do jej wykonania stosujemy folie ploterowe lub wydruki solwentowe z laminatem UV. Do poprawy widoczności używamy folii odblaskowych lub kumulacyjnych (folii fotoluminescencyjnych), świecących w nocy poprzez oddawanie światła.

Niektóre elementy graficzne tablicy czy szyldu mogą być przestrzenne. Wycięte ze styroduru, frezowane lub wykonane z metali przy pomocy lasera.

W razie potrzeby wykonujemy oświetlenie energooszczędnymi projektorami LED.

Oferujemy transport i montaż wszystkich produkowanych przez nas tablic i szyldów.

W razie potrzeby wykonujemy konstrukcje nośne. Mogą być one stalowe lub aluminiowe, związane z gruntem lub obciążone prefabrykatami betonowymi.

Pomimo wprowadzonej w życie z dniem 10 września 2015 roku ustawy o ochronie krajobrazu, wiele polskich miejscowości nie prezentuje się estetycznie i nie widać dbałości o porządek przestrzenny. Za przykład niechaj posłużą targowiska, zwanych popularnie przez mieszkańców „ryneczkami”, które zarówno w godzinach pracy jak i po nich przypominają bardziej składy palet, skrzyni, odpadów i kompleksy szpecących reklam niż zorganizowaną i uporządkowaną sieć handlową. Ten chaos zdaniem jednych spowodowany jest brakiem odpowiednich regulacji umownych w indywidualnych kontraktach na dzierżawę terenów miejskich pod handlową działalność straganową. Inni za główną przyczynę nieładu uważają brak egzekwowania istniejących przepisów i wytycznych w tym zakresie.

Wszyscy natomiast postulują utworzenie całkiem nowego rozwiązania w formie kodeksu reklamowego, wynikającego z uchwalenia przez sejm wyżej wspomnianej ustawy, zwanej krajobrazową. Ma ona zapobiec obecnej mało estetycznej samowoli reklamowej i pozytywnie wpłynąć na jakość ulic naszego kraju Ustawodawca wyposaża w pewne instrumenty samorząd terytorialny, którego jednostki za ich pośrednictwem będą stały na straży jakości i estetyki wspólnej przestrzeni publicznej. I tak w kompetencjach rad gminnych znajdą się zasady lokalizacji przedmiotów, tak zwanej małej architektury, a także ogrodzeń. Będą one mogły wprowadzać zakaz ustawiania urządzeń reklamowych bądź wymóc ich adaptację harmonizującą z otoczeniem i nie łamiącą ładu przestrzeni publicznej. Ponadto gminy mają prawo uchwalić opłatę lokalną od posiadania urządzeń reklamowych. Wynika z tego, iż nawet tablice reklamowe Łódź będą podlegały przedstawionym tu przepisom lokalnym.